Centrum Szkoleń Medycznych sp.j., ul. Łąkowa 7a, 90-562 Łódź;  tel/fax: 042 657-04-34
Home        Mapa strony       Kontakt
Centrum Szkolen Medycznych
Szkolenia
Galeria zdjęć
Zdjęcia z naszych szkoleń, kursów i pokazów Zdjęcia z naszych szkoleń, kursów i pokazów
Zdjęcia z naszych szkoleń, kursów i pokazów Zdjęcia z naszych szkoleń, kursów i pokazów
Zdjęcia z naszych szkoleń, kursów i pokazów Zdjęcia z naszych szkoleń, kursów i pokazów
Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego

Terminy kursów:


Do pobrania:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 1997r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, Centrum Szkoleń Medycznych w Łodzi organizuje „Kurs doskonalący dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego”. Kurs został zatwierdzony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

Kurs ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa medycznego, niezbędnych do wykonywania zadań ratownika.
Jednorazowo w szkoleniu może wziąć udział maksimum 30 osób.

Pełny kurs trwa 45 godzin (15 godzin teoretycznych i 30 godzin praktycznych), zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym (3 godziny). Całość szkolenia podzielona na trzy dwudniowe sesje.
Pozytywne zaliczenie obu części egzaminu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego przyznanie 120 punktów edukacyjnych.
Przystąpienie do egzaminu jest uwarunkowane obecnością uczestnika na wszystkich zajęciach w trakcie trwania kursu.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenie uczestnictwa, dostępne na stronie www.csmed.pl, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście najpóźniej 15 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszej sesji kursu (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Szczegółowe warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie kursu.

Koszt pełnego kursu wraz z egzaminem: 680 zł.

Ilość miejsc na kursach ograniczona.

Informacje:
tel.: 42 657 04 34
poczta@csmed.pl(C) Centrum Szkoleń Medycznych 2008